Vooruitlopend op de publicatie van de SER uitgave ‘zorg voor de toekomst’ organiseerde wij een dialoogsessie met bestuurders en eindverantwoordelijken in het maatschappelijk middenveld om te verkennen wat de kernvraagstukken zijn en hoe je in samenwerking hier een antwoord op kunt geven. Door het uitwisselen van perspectieven ontstonden nieuwe inzichten over de manier waarop met elkaar de zorgvraag van morgen duurzaam kan worden ingericht. Het vraagt in ieder geval leiderschap van de toekomst om dit verder vorm te geven. Wij kijken uit naar een volgende sessie!

Samen met Hans Helgers, Walter HamersAnneke NijhoffSaskia van der LykeMartijn Huisman, Marcel Van der Priem, Yvonne Witter, Mohamed El Hamdaoui, Monique Hertogs en Ronald Leushuis.