Wat we doen

Strategisch advies

De huidige context waarbinnen organisaties werken is complex en continue aan verandering onderhevig. Dat vraagt om wendbaarheid en schaken op meerdere borden tegelijk. Maatschappelijke vraagstukken gaan per definitie over samenwerking tussen verschillende partijen waarbij meerdere belangen een rol spelen. In adviesopdrachten voorziet Reiander in begeleiding van het proces, over de inhoud of over bemiddeling op de relatie en soms allemaal tegelijk. Weten wat het netwerk kan betekenen op het gebied van advisering? We lichten het graag nader toe!

Leiderschapsontwikkeling

Samenwerken in netwerkverband vraagt om leiderschap van de toekomst dat anno nu wordt vormgegeven. Het zijn leiders die het verschil weten te maken door zichzelf mee te nemen, alle perspectieven binnen en buiten de organisatie te wegen en verbinding te maken met de praktijk. Daarin volgen we het denkraam van Reiander voor netwerkleiderschap.

Ben je toe aan reflectie en wil jij je eigen netwerkleiderschap versterken? Durf jij het aan? Reiander biedt verschillende mogelijkheden, zowel incompany als op basis van open inschrijving en in collectieve of individuele trajecten in leiderschapsontwikkeling, intervisie en executive coaching. Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Interimmanagement

De kracht van de searchorganisatie van Reiander ligt in het samenbrengen van opdrachtgevers en kennisdragers of ervaringsdeskundigen. Interim opdrachten kunnen worden ingevuld als tijdelijke vervangingsvraag, maar ook bij complexe maatschappelijke en organisatievraagstukken. Als professionele gespreks- en sparringpartner voor opdrachtgevers werken wij met een stevig netwerk van onder andere interim-managers en bestuurders, adviseurs en wetenschappers. Vragen? We gaan graag met u in gesprek over uw vraag of specifieke behoefte.

Voorbeelden van vervulde vacatures door Reiander:

 • Interim manager bedrijfsvoering bij een middelgrote corporatie;
 • Interim programmamanager implementatie wijkgericht werken bij een 100.000+ gemeente
 • Interim implementatiemanager maatregelen pakket bezuinigen bij een middelgrote gemeente
 • Interim concern controller veiligheidsregio
 • Interim sparringspartner -/adviseur bestuurder bij een grote VVT instelling
 • Interim procesbegeleider transformatie sociaal domein bij een 100.000+ gemeente
 • Interim procesbegeleider toetreding omliggende gemeente naar centrumgemeente
 • Interim programmamanager regionale samenwerking arbeidsmarkt
 • Interim projectmanager energietransitie bij een samenwerkingsverband Ondernemers, Onderwijs en Overheden
 • Interim bestuurder regionaal werkbedrijf
 • Interim directeur Stad bij een middelgrote gemeente

Executive search

Specifiek aandachtsgebied van de searchorganisatie van Reiander is executive search. Wij zijn gespecialiseerd in het vervullen van (eind)verantwoordelijke posities, raden van bestuur en raden van toezicht. Voor executive search gaan we altijd eerst in gesprek over het gewenstepassende profiel bij de fase van ontwikkeling van de organisatie/de opgave om vervolgens de goede match te kunnen maken tussen persoonlijkheid en rol en (bestuurlijke) opgave. Bij executive search wordt nauw samengewerkt met de partners van de Galangroep. Kennismaken? Wij gaan graag in gesprek.

Voorbeelden van vervulde vacatures door Reiander:

 • Werving en selectie bestuurder onderwijsinstelling
 • Werving en selectie Lid RvT bij een onderwijsinstelling
 • Werving en selectie bestuurder van een Stichting Welzijn
 • Werving en selectie directeur Services MBO Instelling
 • Werving en selectie concerncontroller Veiligheidsregio
 • Werving en selectie HR Directeur bij een onderwijsinstelling
 • Werving en selectie directeur Regionale Sociale Dienst

Dialoogtafels

In verschillende gesprekken met directeuren en bestuurders is gebleken dat er een behoefte bestaat aan het delen van inzichten en ervaringen rondom dilemma’s. Een behoefte die niet gemakkelijk wordt vervuld, omdat in de praktijk blijkt dat het open spreken over dilemma’s een taboe lijkt te zijn. Vanwege de gevoeligheid van vraagstukken of bijvoorbeeld als gevolg van de actualiteit ervan. Om in de aanwezige behoefte te voorzien, is in partnership met L&B CC het initiatief ontstaan om bestuurlijke dilemmatafels te ontwikkelen.

Deelname aan dilemmatafels is op basis van persoonlijke uitnodiging. Het is mogelijk om op verzoek een reeks van één of meerdere dilemmatafels te organiseren voor een specifieke organisatie of gerichte vraag. Meer weten? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Wij werken onder andere voor: