Executive search

Executive search

Specifiek aandachtsgebied van de searchorganisatie van Reiander is executive search. Wij zijn gespecialiseerd in het vervullen van (eind)verantwoordelijke posities, raden van bestuur en raden van toezicht. Voor executive search gaan we altijd eerst in gesprek over het gewenstepassende profiel bij de fase van ontwikkeling van de organisatie/de opgave om vervolgens de goede match te kunnen maken tussen persoonlijkheid en rol en (bestuurlijke) opgave. Bij executive search wordt nauw samengewerkt met de partners van de Galangroep. Kennismaken? Wij gaan graag in gesprek.

Voorbeelden van vervulde vacatures door Reiander:

  • Werving en selectie bestuurder onderwijsinstelling
  • Werving en selectie Lid RvT bij een onderwijsinstelling
  • Werving en selectie bestuurder van een Stichting Welzijn
  • Werving en selectie directeur Services MBO Instelling
  • Werving en selectie concerncontroller Veiligheidsregio
  • Werving en selectie HR Directeur bij een onderwijsinstelling
  • Werving en selectie directeur Regionale Sociale Dienst
  • Werving en selectie Directeur-Bestuurder Bibliotheken
  • Werving en selectie Lid RvT bij brede welzijnsorganisatie

Kennismaken?

Wij gaan graag in gesprek. Neem contact op door op onderstaande knop te klikken of bel direct.

Reian Gerrits
info@reiander.nl
06 – 25 52 16 15

Petra van Gaal
petra.van.gaal@reiander.nl
06 – 25 04 45 44

Wij werken onder andere voor: