Als gevolg van de corona crisis wordt er een expliciet beroep gedaan op de flexibiliteit en creativiteit binnen uw organisatie. Vaak vraagt dat extra organisatievermogen om zo de noodzakelijke processen door te kunnen laten gaan en waar mogelijk en nodig nieuwe implementaties door te voeren. Daarvoor is procesontwerp, organisatiekrachten, het opleiden en begeleiden van medewerkers van groot belang.

Door de getroffen maatregelen wordt dit momenteel met name programmatisch en projectmatig aangepakt. Dit zijn rollen waarin programma- en projectmanagement moeten worden gecombineerd met sectorale specialistische kennis. Reiander heeft deze specifieke expertise en ervaring binnen het sociaal maatschappelijk domein en eveneens specifiek in de bedrijfsvoering. Een gebied waar juist in deze tijd van crisis veel wordt gevraagd van professionals.

Heeft uw organisatie extra ondersteuning nodig of heeft u behoefte aan sparren of advies? Ook nu de eerste hectiek wat neerdaalt en we aan een volgende fase van vraagstukken toe komen? Neem contact met ons op, dan kunnen we samen onderzoeken wat ons netwerk voor u kan betekenen.