In deze onwerkelijke Corona tijd spreken wij onze waardering uit voor onze partners in het netwerk, die allemaal een extra tandje bij zetten in deze barre, drukke en onzekere tijden.

Vanuit Reiander spannen wij ons samen met hen in. Wij mobiliseren ons netwerk binnen het publiek maatschappelijke domein om de juiste mensen aan elkaar te verbinden en de ondersteuning te leveren die nodig is, zoals executie- en implementatiekracht. Zo dragen we bij aan noodzakelijke inzet van mensen en delen we onderling belangrijke informatie om daarvan te leren. Want de goede dingen doen, dat kunnen we alleen samen!